Werkwijze retail

Tijdens het eerste gesprek met de ondernemer wordt een checklist besproken. Dan komen alle zaken voorbij die van belang kunnen zijn. Van verzekeren tot lay-out, budget, begroting, financiering, marketing, assortiment maar ook vergunningen, nutsbedrijven, ICT, verlichting en alles wat met inrichten te maken heeft. Voor dat alles aan wordt afgestemd wat de plannen zijn, wanneer eventuele huur ingaat, wanneer je open denkt te gaan, op welke wijze en een ferme blik naar de toekomsts.

Die gesprekken zijn best intensief, eerlijk, beetje confronterend en direct. Is er een begroting, budget en wat weet je van het marktgebied en de doelgroep?

Hebben we alles zo goed mogelijk in beeld en weten we wie wat doet, wordt een planning gemaakt gebaseerd op fases en activiteiten. Alle activiteiten staan op datum en een dag 'wanneer gereed'. De planning is wat mij betreft bindend om er zeker van te zijn dat we het einddoel bereiken. Dat kan alleen als deze planning wordt gedragen door de ondernemer. Dan volgt een eerste bouwvergadering met alle betrokkenen waarna we 'los' kunnen. Dat alles en nog veel meer staat je te wachten!