Siegers-advies projectcoördinatie en dienstverlening mkb

Verbouwen, verhuizen of starten met een onderneming?

Er worden vele initiatieven door de gemeenten, provincie en andere overheden uitgevoerd die tot meer aantrekkelijke gemeente en regio moeten leiden. Duurzaamheid, energie transitie, behoud (cultureel) erfgoed maar ook educatieve activiteiten zijn aan de orde van de dag. Door ondernemers maar ook inwoners, klankbordgroepen en andere initiatieven komt een veelheid aan ideeën en visies aan bod.

Wat doe je vervolgens als initiatiefnemer? Wie doet wat, wanneer en hoe? Hoe ziet de markt eruit en is er voldoende plaats voor jou? Welk imago streef je na en wat zijn je doelen? Hoe maak je een businessplan, hoe pak je kortgezegd een project aan? Wat zijn de tips en trucks en de do's en donts? Wat is het plan?

Vanuit Vakland het Hogeland en de Gebiedscoöperatie (i.o.) kunnen wij een rol spelen bij deze vragen. Van micro tot meso is kennis en kunde aanwezig. Ondersteund door studenten, ondernemers, financiële experts en businessprofessionals kunnen we vaak de meest uitdagende projecten op z'n minst gefundeerd van bruikbare input voorzien.