Siegers-advies projectcoördinatie retail en mkb

Plannen voor verbouw, nieuwe bestemming, uitbreiding of verwerving?

Siegers Advies kan de ondernemer of onderneming helpen bij het inrichten en uitvoeren van projecten binnen retail, het mkb of andere (regionale) projecten en initiatieven. Dient een kans zich aan om je onderneming uit te breiden, een nieuwe bestemming te geven of uit te breiden en je wilt hulp bij de uitvoering, brainstormen over de mogelijkheden of wil je een plan van aanpak, dan kan Siegers-Advies input geven of juist een andere kijk op de plannen geven indien gewenst. Dé uitgangspunten: Is het een plan? Is het realistisch, levensvatbaar, is er voldoende onderscheidend vermogen en welke rentabiliteit kan worden verwacht. Projectmanagement technieken kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

Ook in grotere regionale plannen rondom ontwikkeling van bedrijvigheid, opleiding, innovatie en vernieuwing is Siegers-Advies vaak tafelgast en kan onafhankelijk input worden verwacht waarbij creativiteit en andere invalshoeken worden aangedragen. 

De laatste tijd is Siegers-Advies betrokken bij het onderdeel projecten coördinatie van de Gebiedscoöperatie Het Hogeland.