Wie is Siegers-Advies?

Ik ben Marten Siegers. Na een jarenlange carrière in de retail (Schuitema/C1000/Jumbo/Toshiba), de laatste tijd als projectleider implementatie ICT en bijbehorende zaken ben ik me gaan toeleggen op oa retail en maatschappelijke activiteiten, met name in de regio.

Ook ben ik zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen binnen de gemeente Het Hogeland (en daarbuiten), provinciale subsidies en ontwikkelingen die plaatsvinden, naast een van de grootste uitdagingen van deze tijd: de Energietransitie.

Nadat ik ben gestopt met werken in loondienst kon ik mij meer en meer inleven in regionale gewoonten, mensen en bedrijvigheid. Mijn interesse heeft ertoe geleid dat ik als ondernemer aan de slag kan om mensen en initiatieven te ondersteunen in hun ondernemersplannen/projectplannen en de realisatie daarvan. Heel operationeel, dus vaak aan tafel en ik heb een scherpe, kritische blik.

Ook als een bredere blik wordt gevraagd over zaken die onze regio en gemeente aangaan, schuif ik graag aan.

Heb je een promotieplan nodig voor je bedrijf, kan je winkel wel wat pit gebruiken of wil je eens wat anders met je bedrijf? We gaan aan de keukentafel zitten voor een goed gesprek!

 

Mijn opleidingen zijn divers, zoals ondernemersdiploma's, bedrijfseconomie, marketing en Projectmanagement. (Prince II). Dat laatste heeft mij de gelegenheid gegeven al mijn wensen gezamenlijk te realiseren in mijn bedrijf. 

 

 

Ik werk graag creatief met vraagstukken en kwesties die vragen om een kritische blik en een standpunt.

Daarnaast vind ik veel voldoening in het participeren in (gemeentelijke) klankbordgroepen en thematafels.