Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek met de ondernemer of initiatiefnemer wordt een checklist besproken. Dan komen alle zaken voorbij die van belang kunnen zijn. Van verzekeren tot lay-out, budget, begroting, financiering, marketing, assortiment maar ook vergunningen, nutsbedrijven, ICT, verlichting en alles wat met inrichten te maken heeft. Voor dat alles aan wordt afgestemd wat de plannen zijn, wanneer eventuele huur ingaat, wanneer je open denkt te gaan, op welke wijze en een ferme blik naar de toekomst. Eigenlijk praten we over het businessplan.

Die gesprekken zijn best intensief, eerlijk, beetje confronterend en direct. Is er een begroting, budget en wat weet je van het marktgebied en de doelgroep?

Hebben we alles zo goed mogelijk in beeld en weten we wie wat doet, wordt een planning gemaakt gebaseerd op fases en activiteiten. Alle activiteiten staan op datum en een dag 'wanneer gereed'. De planning is in proncipe bindend om er zeker van te zijn dat we het einddoel bereiken, maar flexibel blijft het altijd. Dat kan alleen als deze planning wordt gedragen door de ondernemer of initiatiefnemer/projectleider. Dan volgt een eerste schouw, een bouwvergadering met alle betrokkenen waarna we 'los' kunnen. Dat alles en nog veel meer staat je te wachten!